Wetwolferentals

Wetwolferentals

Hướng dẫn

  1. Để tàu của bạn tại bến tàu Boat docks!
  2. Dịp 2012 Season Dock Slips Available đã đến
  3. Gọi cho chúng tôi Hàng ngày, Hàng tuần & Hàng tháng để đặt chỗ hay báo giá.
  4. Full Season (ice-out to ice-in): $1,200 to $1,500
  5. Nếu không tìm thấy xe kéo bạn có thể liên hệ tại bãi đậu xe đậu xe gần đó. Yêu cầu hỗ trợ.
  6. Thuê thuyền giá 25 $/ mỗi xuất. Gía vé không bao gồm đối với khách BBBD. Đăng ký theo hotline: 603.569.8929
    Dịch vụ thuê thuyền kayaks đơn hoặc đôi luôn có sẵn

Địa chỉ : 31 phố vịnh, wolfeboro gần bến cảng wolfetrap

Hotline: 603.569.8929